Ulovlig bål på Gulskjær

Noen har samlet rusk og rask i en haug på Gulskjær i Vestegårdskilen. Men hvis noen har planer om å tenne på bålet, risikerer de å bli politianmeldt. Det slår miljøvernrådgiver i Tvedestrand kommune, Martin Due-Tønnesen fast.

Due-Tønnesen har festet en beskjed på en av plankene på bålet. - Skjærgårdstjenesten har funnet dette bålet og sier at hvis det blir påtent, risikerer man at svaberg blir ødelagt. Dette er i strid med friluftsloven, skriver miljørådgiveren.

Han påpeker også at det vil være brudd på forurensningsforskriften dersom bålet inneholder noe annet enn rent trevirke. - En må da påregne en strengere straff hvis bålet blir påtent, skriver Due-Tønnessen. 

Det var Per Rudi Bekkvik som oppdaget lappen fra miljøvernrådgiveren og la ut et bilde på Facebook. Tvedestrandsposten plukket opp saken, og til avisen sier miljøvernrådgiveren at han håper de som er ansvarlig for bålet tar kontakt slik at avfallet kan fjernes.

Tidligere har det vært var ganske vanlig å samle rusk og rask til bålprenning på ulike skjær - ofte i forbindelse med St.Hans-feiring. Men i det senere år er reglene for bålbrenning blitt skjerpet, både av hensyn til skjærgården og i forhold til hva som kan brennes. I sommer har det også vært totalforbud mot bålbrenning på grunn av skogbrannfaren.

Flere har pekt på at Gulskjær nok allerede er påført uopprettelige skader gjennom sin mangeårige rolle som bålplass. Ikke desto mindre må man følge dagens regler og påbud. Derfor er det å håpe at de ansvarlige melder seg, slik at saken kan bringes ut av verden.

Bållapp.JPG
Leder Sandøy VelComment