Takk for innsatsen

Det var flott oppslutning om dugnaden på Kjennhaug lørdag 5. mai. Vinduer ble pusset, lokalet ble rengjort og utearealene ble striglet. Og arbeidene med akustikkforbedring i hovedsalen er ferdig. Takk til alle for innsatsen.

Read More
Leder Sandøy Vel
Ryddig i Sandøykilen

Etter at noen har ryddet i ventebua i Sandøykilen, er det blitt pent og hyggelig der, skriver Solveig Bydal, som også benyttet påsken til å feie vekk grus og sand fra brygga. Hun oppfordrer samtidig folk til å benytte sykkelstativene.

 

Read More
Leder Sandøy Vel
Befaring på Flauberg

I anledning politisk 1.gangsbehandling av reguleringsplan for Flauberg i teknikkutvalget 2. april, vil det gjennomføres en befaring for å se planområdet.

Alle er velkomne til å delta på befaringen.

       

Read More
Leder Sandøy Vel
Gule parkeringskort

Alle som har parkeringskort på Hagefjordbrygga har nå fått utlevert nye gule kort. Det betyr at de grønne kortene ikke lenger er gyldige.
Det er også laget nye ett-års-kort for 2019. De er hvite med blå strek øverst.
Vær OBS på at kommunens parkeringsvakt også kontrollerer vellets parkeringsplasser.

 

Read More
Leder Sandøy Vel