Sandøya.jpg

Medlemsfordeler

Leie av Kjennhaug – Traktor – Parkering – Båtplasser

• Kjennhaug (Lokalet)

Medlemmer av Sandøy Vel kan leie forsamlingslokalet Kjennhaug.
Regler og priser for leie finner du her på hjemmesiden under overskriften Bo på Sandøya, og Leie av Kjennhaug.

• Traktor

Medlemmer kan leie vellets traktor med tilhenger til transportoppdrag på øya. For å leie traktoren, må du kunne dokumentere at du har den kompetanse som er nødvendig for å bruke traktoren. Du kan eventuelt leie traktor med fører. Det finnes flere kompetente traktorførere på Sandøya. Sandøy Vel bruker traktoren til veivedlikehold og brøyting, og disse oppgavene har første prioritet.
Leie av traktoren koster 300 kr. timen for velmedlemmer, og 450 kr. timen for bedrifter og andre.
Henvendelse om leie av traktoren gjøres til Torbjørn Stensveen, tlf. 97 97 12 18.

• Parkering på Hagefjordbrygga

Etter avtale med Tvedestrand kommune disponerer vellet noen områder på Hagefjordbrygga til parkering for fastboende på Sandøya. Områdene ligger inn mot Persøygard, og er tydelig skiltet.
Det er vellet som har bekostet opparbeiding av områdene.
Fastboende kan kjøpe parkeringskort, som gjelder for disse områdene, av vellet.
Én type kort gjelder frem til 1.4.2028. Dette kortet koster i 2019 kr. 6 750,-. Disse kortene har de siste årene vært grønne, men i 2019 blir det utstedt nye gule parkeringskort. I tillegg til dette engangsbeløpet betales en årlig avgift, som p.t. er på 490 kr., til dekning av leie til Tvedestrand kommune, vedlikehold og brøyting.
Man kan også kjøpe en annen type kort, som gjelder kun for ett kalenderår. Dette kortet er hvitt og koster for 2019 kr. 2 000.

• Båtplasser på Hagefjordbrygga

Etter avtale med kommunen leier vellet 15 båtplasser på Hagefjordbrygga. Plassene er øremerket for fastboende på Sandøya. Plassene er tydelig merket, og betinger at man har et gyldig oblat festet godt synlig på båten. Båtoblatene utstedes av vellet og gjelder for ett kalenderår. Prisen for 2019 er 600 kr. Dette dekker leie til kommunen og noen andre mindre kostnader.
Liggetiden i båtplassene er begrenset til 48 timer.
Det er også et antall offentlig båtplasser på Hagefjordbrygga. Også her er liggetiden maks. 48 timer.