Elbillading utsettes

Garasjelaget på Hagefjordbryga vil vente med å klargjøre alle garasjene for elbilading. Dagens elektriske anlegg har kapasitet til å installere ladebokser til to biler i hver garasjerekke. Foreløpig er det ingen som har meldt behov for elbillading i garasjeanlegget.

 

Det var på årsmøtet i 2017 at noen tok til orde for å legge til rette for elbillading i garasjeanlegget. Derfor hadde styret utredet hvordan en slik oppgradering kan gjøres og hva det vil koste. Hvis alle garasjene skal klargjøres for ladebokser, må hele det elektriske anlegget oppgraderes. Det vil koste 10 000 kroner pr. garasjeeier. I tillegg må den enkelte montere en ladeboks med jordfeilbryter og strømmåler. En slik boks vil koste rundt 15 000 kroner.

Det var ulike meninger om saken blant deltakerne på årsmøtet 2018 som fant sted nå i august . Flere mente at det ville være fremtidsrettet å klargjøre det elektriske anlegget nå, og var villige til å betale 10 000 kroner for det. Andre mente at det var drøyt å investere nærmer en halv million kroner i et tilbud som ennå ikke er etterspurt blant garasjeeierne, og at det ville være bedre å reise spørsmålet på nytt når behovet melder seg.

Det kom frem under diskusjonen at dagens elektriske anlegg har kapasitet til å levere strøm til to ladebokser i hver garasjerekke. Det betyr at man kan vente med den store investeringen til disse mulighetene er utnyttet.  Det er vanskelig å si hvor raskt behovet vil melde seg. Flere av garasjeeierne fortalte at de hadde planer om elbil neste gang de skulle skifte bil, men om det vil skje om ett eller fem år kunne ingen svare sikkert på. Dermed vedtok årsmøtet å utsette oppgraderingen til behovet er reelt.

Årsmøtet stilte klare betingelser for montering av ladebokser i dagens anlegg. Styret må informeres og godkjenne installasjonen før den gjøres. Det er et absolutt krav om at det må monteres godkjent ladeboks med jordfeilbryter og stømmåler, slik at bileieren selv betaler for strømforbruket. Og for å få tillatelse til å montere ladeboks, må garasjeeieren faktisk eie en elbil eller en ladbar hybrid.  Det er forbudt å lade elbil eller hybrid uten ladeboks.

Det ble også reist spørsmål om det ville være mulig å sette opp ladepunkter for felles bruk på Hagefjordbrygga, uavhengig av garasjeanlegget. Garasjelaget mente det ville være naturlig at Sandøy Vel, Parkeringslaget og Garasjelaget ser på den muligheten sammen.

Leder Sandøy Vel