Bli medlem


Alle som bor på Sandøya eller har fritidsbolig her, og deres familie, kan bli medlem av Sandøy Vel. Fyll ut skjema under. Opplysningene blir sendt til økonomiansvarlig i vellet.

 
Medlemskap *