• Togstasjon påVegårshei: t. 815 00 888 eller www.nsb.no
• Buss fra øst eller vest: www.nor-way.nowww.konkurrenten.nowww.lavprisexpressen.no
• Lokal busstransport: www.akt.no
• For all ruteopplysning med buss - ring 177
• Båtskyss, både rutebåt og taxibåt: Tlf. 95744500 eller internettadresse www.sorlandetsmaritime.no.
 

 
 

Brygger:

Sandøya har tre offentlige/kommunale brygger - Hauketangen, Haven og Sandøykilen. Disse brukes fortrinnsvis til taxi-/ rutebåt, og til iland- og ombordstigning. Legger man seg ved disse bryggene, må man passe på så man ikke ligger i veien for rutebåt og taxibåt. Nærbutikken, Sandøya mat, har noen kundeplasser ved flytebryggeanlegget i Sandøykilen.  Det er ellers dårlig med bryggetilbud for tilreisende. Sandøy Vel arbeider for å få etablert flere gjestebrygger. 

Friluftsliv:

Badeplasser: Fine steder å bade finner vi spredt på hele øya. I tillegg til knauser og svaberg, fins det strender på Dalsland, Marens Bukter og Paradisbukta på vestergården og Ingers Bukter og Sandvika på østergården. Det går også an å bade i ferskvann i Østertjenn ved Maries Gjestehus.

Vedrørende telting og camping gjelder vanlige regler for ferdsel i utmark. Det er mange som kommer båtveien og ligger langs svabergene, men det er flust med fine plasser for de som vil til skogs også. Ta hensyn til naturen og til brannfaren.

Merkede stier: Over hele Sandøya er det merket et stinett med hvit markering på trær og stein. Stiene krysser veien på Sandøya og går ved vann og i skogen. Noen løyper er lange og noen er korte. Kart over løypenettet ligger på siden her og kan kjøpes på Nærbutikken.

Turorientering: Hvert år lager Hagefjorden Idrettslag orienteringsløype. Kart og løypebeskrivelse fås kjøpt på Nærbutikken.

Gruvene på Sandøya er etterlevninger etter stor aktivitet med leting etter blant annet kvarts. Det er gruver ved Hella og ved Haven.

HUSK BÅNDTVANG! Vi har mye vilt og et rikt fugleliv på Sandøya og på skjæra rundt. For å bevare miljøet for disse ber vi om at båndtvang blir overholdt og at man utenfor båndtvangen alltid har kontroll på hunden sin. Bruk pose på turen!

Angående fiske i sjøen og i tjern ber vi om at alle holder seg informert om de til enhver tid gjeldene regler (www.fiskeridirektoratet.no)