Trenger offentlige båtplasser

Sandøy Vel ber kommunen sette av penger på budsjettet til offentlige båtplasser på Sandøya. Nå planlegges det en gjestebrygge ut fra kommunens brygge på Hauketangen.  Men det er behov for gjesteplasser også på østsiden av øya.

Planen går ut på å legge ut en flytebrygge fra den kommunale brygga på Hauketangen med flere offentlige båtplasser. Sandøy Vel har pekt på løsningen, men først må pengene bevilges. Deretter vil prosjektet bli beskrevet mer nøyaktig før det skal behandles som byggesak på vanlig måte.. Dette blir en kommunal brygge.

Sandøy Vel arbeider også videre for å finne muligheter for bryggeplasser også andre steder på øya, ikke minst på østsiden der butikkbrygga i Sandøykilen er overbelastet om sommeren. Sandøy Vel vil gjerne høre fra alle som har tips eller ideer, eller fra grunneiere som vil samarbeide om gode løsninger. Sandøya trenger også båtplasser til øyas egen befolkning. I noen tilfeller går det kanskje an å kombinere utbygging av gjestebrygger med etablering av faste båtplasser?

Har du noen tanker om dette, ikke nøl med å ta kontakt for en helt uforpliktende prat. Skriv til leder@sandoya.no.

 

Det planlegges å legge en flytebrygge ut fra den offentlige brygga på Hauketangen. Foto: Camilla Knutsen.

Det planlegges å legge en flytebrygge ut fra den offentlige brygga på Hauketangen. Foto: Camilla Knutsen.

Leder Sandøy Vel