Verdt å se:

• Loshytta på Hauketangen er en flott utkikkspost i all slags vær. Den gamle steinruinen har vært losens tilholdssted i fordums tider
• Sandøytårnet på Tårnheia mellom Sandvika og Klåholmen er Sandøyas stolte symbol og er et gammelt sjømerke. Flott utsikt!
• Flauheia ved Sannakrysset har også god utsikt og ligger ved en merket løype
• Kovlefjell er Sandøyas høyeste topp, ca 60 moh.
• Gammel bebyggelse er det over hele øya. Hauketangen, Haven (eldste hus), Øytangen og Sandvika er tre havner med gammel trehusbebyggelse. 
• Svenskegata er en kort men løper tett inntil husvegger og hager mellom Vestegårdskilen og Tangbakken
• Steingjerder snor seg på kryss og tvers gjennom landskapet på øya. Det er uvisst hvor gamle disse er og hva som er den opprinnelige hensikten, det fins flere teorier. Uansett er de en imponerende skue.
• Nordskogen Naturreservat ble opprettet desember 2002. (Fylkesmannen i Aust-Agder v/miljøvernavdelingen har utarbeidet plakaten i linken, og har alle rettigheter knyttet til bruk av plakaten).


Opplevelser i området:

• Kystkulturuka har bl.a. arrangementer på Sandøya:  www.kystkulturuka.no
• Regatta - Kilsundsregatta første helg i juli og Tvedestrandsregatta andre helg i juli
• Onsdagsseilas i Tvedestrandsfjorden
• Bokbyen i Skagerrak: www.bokbyen-skagerrak.no
• Lyngørstafetten arrangeres hver Olsok med løping, svømming og roing fordelt på de fire øyene


Faste arrangementer på øya:

• 17. maifeiring på Kjennhaug - toget starter annethvert år fra Hauketangen og Klåholmen
• St. Hansfeiring for voksne og barn på Kvennskjær 23. juni. Ta med niste.
• Sommerbasar - Sandøy Vel arrangerer hver sommer sin årlige basar med leker, loddsalg og servering. Stort samlingspunkt for fastboende og sommergjester.


Offentlige bygninger:

• Skolen og Barnehagen deler et flott hus midt på øya
• Kjennhaug er Sandøyas grendehus og er arena for en rekke ulike arrangementer gjennom året. Blant annet korøvelser, trim, fester, konserter, bryllup, konfirmasjon, bursdagskalas, juletrefest, m.m.