Hensynsfull parkering

De som er i jobb og bruker parkeringsplassene til Sandøy vel daglig, ber pent om at folk som langtidsparkerer velger parkeringsplassene innerst mot Persøygard. På den måten blir det kanskje lettere for daglige brukere å finne parkeringsplass i en travel hverdag.

IMG_8554.jpg
Leder Sandøy Vel