Kvennskjær godkjent for St.Hans-feiring

Sandøyas tradisjonrike St.Hans-feiring med bål på Kvennskjær er nå godkjent av Raet nasjonalpark. Etter at Kvennskjær er blitt en del av nasjonalparken, må retten til å brenne St.Hans-bål godkjennes av styret for nasjonalparken. Sandøy vel søkte tidligere i år om en slik tillatelse og viste til en historisk tradisjon med St.Hans-feiring på Kvennskjær. Og nå har Raet nasjonalpark ført opp Kvennskjær på listen over steder i parken der det er lov å brenne St.Hans-bål. Fortsatt må man selvsagt følge lover og regler om bålbrenning, men bålplassen er godkjent.

St.Hans-feiring på Kvennskjær i 2019. Foto: Asbjørn Trondal

St.Hans-feiring på Kvennskjær i 2019. Foto: Asbjørn Trondal

Leder Sandøy Vel