Sandøytårnet i salg, årsmøte gjennomført og oppdatert nettside!

Årsmøte og medlemsmøte med nesten 40 fremmøte ble gjennomført fredag 14. juni. Etter de vanlige årsmøtesakene var gjennomgått, ble Historielagets nettside vist frem - ta en titt selv - nå ligger styremøtereferatet, årsmeldinger og årsmøtereferater på nett igjen samt en ny side med innholdsfortegnelsene til alle numre av årsskriftet - inkl. 2019.

Steinar Thorsen holdet et flott og interessant foredrag om sin far Bjarne Thorsens liv med fokus på alle årene han hadde på sjøen både før, under og etter krigen, men også hans to hjem på Sandøya og i New York - illustrert med mange flotte bilder.

Til slutt ble som tradisjonen er Sandøytårnet den 19. i rekken sluppen - les mer om tidsskriftet her.

Forsiden+2019.jpg
Leder Sandøy Vel