Kulisse filmklubb stiftet

Det er mulig å melde seg inn ved å betale kontingent digitalt via VIPPS. Søk opp Kulisse Filmklubb.

Medlemskapet for 2019 er satt til 125 kr for personmedlemskap, og 200 for familiemedlemskap. Familiemedlemskap dekker to voksne, og barn i familien under 16 år.

Fra 1.januar 2020 er årskontingenten 250 kr for personmedlemskap og 400 for familie.

Interimsstyret fram til Valgmøte/første visning er Erik Gereventa, Eric Amundsen og Bjarne Thorsen. Vara til styret Arne Marcussen Hübertz.

 

Det vil bli innkalt til valgmøte/første visning der permanent styre velges.

• Dato for valgmøte/første visning kommer – publiseres på «Vi som bor på Sandøya» på Fb. Det vil i tillegg bli satt opp plakater med informasjon på Sandøya.

• Personer som er interessert i å sitte i styret kan melde sin interesse ved å sende mail om dette til  kulissefilmklubb@gmail.com

 

Annet:

Klubben er meldt inn i NFK: http://filmklubb.no/filmklubber/kulisse-filmklubb/

Møteprotokoll for stiftelsesmøte og vedtekter kan man lese her: https://drive.google.com/file/d/1de3dB_mV6IedbAUsOGCRmPnmJMqbNOuo/view?usp=sharing

Leder Sandøy Vel