Skogbrannfare på Sandøya

Det er allerede nå svært tørt på Sandøya og brannvesenet advarer mot bålbrenning. Fra og med mandag 15. april er det generelt forbud mot bruk av åpen ild i skog og utmark og områder i tilknytning til dette.

Sandøya frivillige brannkorps og Sandøy vel oppfordrer alle fastboende og hytteeiere til og respektere forbudet. Dette gjelder også grilling og bruk av engangsgrill i disse områder. Forbudet gjelder fra 15 april til 15 september.

Brannlaget.JPG
Leder Sandøy Vel