Kommunen vil bidra

Kommunen vil gjerne bidra til å løse problemet med bålhaugen på Gulskjær. Skjærgårdstjenesten kan stille med båttransport, men vi er avhengig av å komme i kontakt med noen ansvarlige som kan hjelpe til, sier møljøvernrådgiver Martin Due-Tønnesen.

Hvis den eller de som har lagt fra seg avfall til brenning på Gulskjær i Vestergårdskilen gir lyd fra seg, vil vi gjerne bidra til å finne en praktisk løsning på problemet, sier Due-Tønnesen. Han er kjent med at det har vært brent bål på Gulskjær i generesjoner, men dagens lovgivning og miljøhensyn har satt en stopper for dette nå, sier han.  

Noen har foreslått å tenne på bålet for å bli kvitt det, og deretter innskjerpe at skjæret ikke må brukes til bålbrenning i fremtiden. Det er ikke en løsning Due-Tønnesen vil gå inn på. Han står fast på at den som tenner på bålet, vil bli politianmeldt.  Men hvis "synderne" melder seg for å samarbeide, vil Due-Tønnesen gjerne bidra til å finne en løsning som bringer saken ut av verden. Da må avfallet transporteres inn til fastlandet og kjøres til et avfallsdeponi. Båttransport kan Skjærgårdstjenesten bidra med, og levering på avfallsdeponi koster ingen ting fordi alle som har renovasjon kan levere visse mengder ekstra avfall uten kostnader. Transport langs veien må vi diskutere. Vi er også avhengig av at noen av de ansvarlige blir med og tar i et tak under ryddingen, sier han.

Dersom ingen melder seg, er det juridisk sett grunneieren som har ansvar, sier Due-Tønnesen, som nå undersøker hvem som er hjemmelshaver til Gulskjær. Men fortsatt ser han helst at noen av de ansvarlige tar kontakt, sier han.

Slik ser det ut på Gulskjær nå. Kommunen vil gjerne komme i kontakt med dem som har lagt avfallet her, og vil bidra til å finne en løsning. Foto: Per Rudi Bekkvik

Slik ser det ut på Gulskjær nå. Kommunen vil gjerne komme i kontakt med dem som har lagt avfallet her, og vil bidra til å finne en løsning. Foto: Per Rudi Bekkvik

Leder Sandøy VelComment