Sandøytårnet 2018 i salg

Screen Shot 2018-06-21 at 13.32.47.png

 

"Sandøytårnet 2018" er nå i salg. Historielagets årsskrift byr denne gangen på innhold om sandøyfolks liv på sjøen, om isvintre og om endringene i arbeidslivet på øya - for å nevne noe.

Sjøen har sandøyfolk levd både med og av i generasjoner. I buktene er det fortsatt spor etter gamle festeanordninger for skuter, og over Atlanterhavet har øyas folk fartet i fredstid og krigstid.  Noen fant seg et nytt hjem der over, mens andre fartet fram og tilbake, med både gode og vonde erfaringer i sekken. Selv i krigstid har sandøyfolk hatt sitt arbeid på sjøen, med alt det har betydd av frykt og savn. Noen få fant sitt virke på øya, på ymse vis, og forbausende mange har vært skomakere.                                                                                                                          

Iblant er sjøen dekket av is, som bringer den til taushet og gjør fastlandforbindelsen uvant og utrygg, men isen byr også på nye opplevelser og tettere samhold.

I dag er det fullt mulig å ha sitt arbeid på landsida og bo på øya. På 1970-80-tallet ga dette fart til en ny bosetting, som nå er blitt del av øyas historie.

Et riktig innholdrikt blad er det blitt, takket være alle bidragsytere!

Bidrag ønsker vi også til neste årsskrift som kommer i juni 2019. Alt er interessant, fra hele artikler til et foto eller dokument du finner i familiens hjem, ting eller redskap som kan fotograferes. Ikke tenk at du må skrive for å bidra, bare kom med det du har. Kanskje kan du fortelle noe som en annen kan skrive ned, hverdagsfortellinger, gode minner eller muntre historier.

"Sandøytårnet 2018", nr 18 i rekken av årsskrift fra Sandøya Historielag, kan nå kjøpes hos Sandøya Mat, Linns Lysstøperi, Tvedestrand bokhandel, ExLibris Antikvariat (Tvedestrand), Høyer bokhandel (Arendal) og av styremedlemmene: Anne R. Marcussen og Sonja May Amundsen.

Prisen er kr. 200,-

Vi har fremdeles tilgjengelig tidligere utgitte årsskrift om du ønsker en komplett samling.

Med hilsen Sandøya Historielag