100 000 til brann-ATV

Det frivillige brannlaget på Sandøya ønsket seg en egen firhjuling til brann- og redningsformål. Sandøy Vel satte i gang en kronerulling 11. juni. En uke senere hadde vi over 100 000 kroner på konto og dagen etter var en ny ATV på vei til Sandøya.

Det betyr at brann- og redningsberedskapen på Sandøya er styrket betraktelig. Før hadde brannlaget bare vellets traktor til å trekke tilhengeren med slokkeutstyr. Traktoren er god å ha, men den er stor og tung og det er ikke så mange som kan håndtere den. Traktoren er dessuten ofte i bruk til andre formål, om vinteren brukes den blant annet til snøbrøyting. I det senere har brannlaget benyttet ATV til brannutrykning, med de har måtte låne private ATV-er som heller ikke alltid er tilgjengelige. Med en egen ATV til brann- og redningsformål, har vi et kjøretøy som alltid er tilgjengelig, som er lettere å håndtere og som kommer raskere frem til bestemmelsestedet. Oppstår det brann på Sandøya skal du ringe 110, så vil nødsentralen varsle brannlaget på Sandøya og Østre Agder Brannvesen samtidig. 

Sandøya har et godt brannlag, med 13 frivillige som kan rykke ut på kort varsel. I juni ble det arrangert en stor brannøvelse på Sandøya, der mannskaper fra Tvedestrand og Auste Moland også deltok. Øvelsen vise at det er helt avgjørende at Sandøya har et eget brannlag som kan sikre førstelinjeberedskap, som kan legge ut slanger og pumpeutstyr før brannmannskapene fra fastlandet kommer på plass. 

Det var Sandøyas egen befolkning, hytteeiere og andre med tilknytning til Sandøya som sørget for at pengene kom på plass på rekordtid. Næringsdrivende, som Basthaven og Kilen, Linns Lysstøperi og Ragnvalds Pølsemakeri, Sandøya Mat med flere, bidro også med generøse gaver. Det gjorde også Sandøya Historielag og en kortspillende herreklubb. Svært mange givere grep dypt i lommeboka og sammen klarte vi å få til det fantastiske resultatet. Sandøy Vel retter den varmeste takk til alle som bidro.

To stolte karer, Torbjørn Stensveen og Jørgen Aargaard, har vært på Hagefjordbrygga og hentet den nye ATV-en til brannlaget. Sørlandet Maritime sørget for gratis lekterfrakt som sitt bidrag.

To stolte karer, Torbjørn Stensveen og Jørgen Aargaard, har vært på Hagefjordbrygga og hentet den nye ATV-en til brannlaget. Sørlandet Maritime sørget for gratis lekterfrakt som sitt bidrag.