Gule parkeringskort

Alle som har parkeringskort på Hagefjordbrygga har nå fått utlevert nye gule kort. Det betyr at de grønne kortene ikke lenger er gyldige.
Det er også laget nye ett-års-kort for 2019. De er hvite med blå strek øverst.
Vær OBS på at kommunens parkeringsvakt også kontrollerer vellets parkeringsplasser.

 

Parkeringskort.jpg
Leder Sandøy Vel