Søppel på Hagefjordbrygga

Sandøy vel har sendt et brev til kommunen hvor vi ber om klarhet i hvem som har ansvar for ettersyn, renhold og vedlikehold av brygge- og serviceanleggene på Hagefjordbrygga. Både brygger, venterom og toaletter er preget av forsøpling, og nå vil vi finne ut hvordan vi kan gjøre forholdene bedre.

Som mange sikkert har sett i Tvedestrandsposten, er det påny satt søkelys på forsøpling og manglende ettersyn av serviceanleggene. Det gjelder også hensetting av søppel og anleggsutstyr på brygga, som hindrer adkomst til rutebåtkaia.

For å begynne med å skaffe klarhet i ansvarsforholdene, har Sandøy vel sendt dette brevet til kommunen:

Tvedestrand kommune,

4900 TVEDESTRAND

 Tilgjengelighet og orden på Hagefjordbrygga.

Sandøy vel mottar stadig henvendelser fra personer som etterspør rydding og ettersyn av brygge- og serviceanleggene på Hagefjordbrygga. Vi ønsker derfor å be kommunen redegjøre for ansvarsforholdene og eventuelle rutiner for ettersyn og rydding. Det gjelder tre forhold:

1.       Universell tilgjengelighet til offentlig rutebåt. Brukere av rutebåt til og fra Hagefjordbrygga opplever at adkomstområdet ofte er mer eller mindre utilgjengelig. Fra rutebåtbrygga går det en trapp. Den ikke egnet som adkomstvei for rullestolbrukere, andre personer med nedsatt funksjonsevne eller personer som har med seg barn i vogn. Det er derfor laget en gangvei uten trinn ned til brygga. Denne gangveien er i lange perioder ubrukelig på grunn av hensettelse av anleggsutstyr, søppel og andre gjenstander. Spørsmål: Hvem har ansvaret for å sørge for at offentlig rutebåt har en åpen adkomstvei med universell utforming?

2.       Ryddig og ettersyn av venterom og toalettanlegg. Da Tvedestrand kommune, gjennom Tvedestrand vekst, sørget for en oppgradering av hele området, ble det etablert ny båthavn, nye gangveier, vakre grøntområder og et serviceanlegg med kafé og drivstoffsalg blant annet. I servicebygget ble det etablert et venterom, et toalettrom og et dusjanlegg, en oppgradering som brukere av anlegget setter stor pris på. Men i lang tid har flere av fasilitetene vært preget av rot, forsøpling, manglende ettersyn og dårlige hygieneforhold. I venterommet er det stadig en ansamling av søppel og hensatte gjenstander. Og toalettanlegget har vært preget av forsøpling, manglende renhold, fravær av toalettpapir, såpe og håndhåndklær. Det er liten tvil om at man opplever publikumsadferd som er svært kritikkverdig. Ikke desto mindre er det avgjørende at ettersyn, renhold og vedlikeholdsrutiner er på plass. Spørsmål: Hvem har ansvar for ettersyn og rengjøring av venterom og toalettanlegg på Hagefjordbrygga?

3.       Generelt ettersyn av båthavna og bryggeområdet. Som nevnt har oppgraderingen av hele anlegget gitt publikum et vakkert, hensiktsmessig og funksjonelt brygge- og småbåtanlegg. Samtidig er det nødvendig å etterse at anlegget ikke misbrukes eller forringes gjennom forsøpling, ulovlig fortøyning av båter og annen uønsket adferd. Spørsmål: Hvem har ansvar for overordnet ettersyn av havneområdet og håndheving av reglene for bruk av anlegget?

Vi håper kommunen kan gi oss et raskt svar på de tre spørsmålene og samtidig orientere oss om hva som kan gjøres for at et tilfredsstillende ettersyn, renhold og vedlikehold kan sikres. Sandøy vel vil gjerne delta i en dialog om hvordan vi i fortsettelsen kan sikre at dette flotte området, som nå også er definert som en innfallsport til Raet Nasjonalpark, kan fremstå som et vakkert og hensiktsmessig havne- og serviceanlegg også i fremtiden.

 

Sandøya 4. januar 2019

Med vennlig hilsen

Steinar Nielsen

Leder Sandøy vel

Slik ser det ut i venteboden på Hagefjordbrygga. Foto: Steinar Nielsen

Slik ser det ut i venteboden på Hagefjordbrygga. Foto: Steinar Nielsen

Leder Sandøy Vel