Oppgradering av Kjennhaug

Styret i Sandøy vel diskuterer nå en oppgradering av Kjennhaug. Vi har fått bredbånd på plass, og styret foreslår nå å fornye kjøkkenet.

Kjennhaug har gjennomgått mange oppgraderinger i årens løp, sist den viktige utbyggingen av gangarealet med toalettanlegg. Nå mener styret at det er tid for å gjøre en ny oppgradering, og at det er kjøkkenet som står for tur. Kjøkkenet er gammelt og tildels uhensiktsmessig. Det trengs musesikre oppbevaringssteder og større kjøle- og fryseskapkapasitet. Pølsemaker og kokk, Ragnvald, har fått ansvaret for å lage et forslag til oppgradering, kanskje i samarbeid med en av øyas arkitekter. Kanskje skal vi også se på arealfordelingen mellom kjøkken og den gamle gangen. Kanskje bør den gamle gangen/barområdet bli oppgradert slik at det også kan varmesopp separat og benyttes hele året til møter og mindre plasskrevende aktiviteter. Det er også behov for å se på noen behov for lydisolering og bedring av akustikkforholdene i hovedsalen. Vi er foreløpig bare i startgropa, så vi er åpne for innspill. Lokalet vårt har forøvrig nå fått bredbånd. Det betyr at vi kan strømme film, vise tv-overføringer, lytte til musikk, radioprogrammer eller andre overføringer. Og vi får mulighet for trådløst wifi-tilknytning.

Fra dugnaden våren 2018. Foto: Steinar Nielsen

Fra dugnaden våren 2018. Foto: Steinar Nielsen

Leder Sandøy Vel