Strålende sommerbasar

Årets sommerbasar i regi av Sandøy Vel ble strålende. Været var strålende, innsatsen fra dugnadsgjengen var strålende, besøket var strålende og omsetningen likeså. Brutto omsetning ble på vel 86 000 kroner. Det er ny rekord. Takk til alle som bidro til et vellykket resultat. 

Dette er Sandøy Vels viktigste inntektskilde.  Et grep som var nytt av året, var klippekortene som gjorde det enklere for folk å bruke de ulike tilbudene uten kontanter. Ved å Vippse penger til Sandøy Vel, kunne man kjøpe kort med ti verdiklipp av ti kroner. Vipps kunne også brukes til direkte betaling.

Det var stor oppslutning om årets sommerbasar på Kjennhaug. Foto: Erik Garaventa

Det var stor oppslutning om årets sommerbasar på Kjennhaug. Foto: Erik Garaventa

Foto: Erik Garaventa

Foto: Erik Garaventa