29.08.2018

  • Pass på garasjedøra

Har du garasjedør med elektrisk døråpner? Da må du passe på at døra er helt lukket før du forlater garasjen. Mange forlater garasjen når døra er på vei ned, men sjekker ikke at den blir lukket. Hvis døra støter på motstand, vil den stanse og ikke lukke seg. Det kan være en gjenstand, en issvull eller at bilen ikke er kjørt langt nok inn i garasjen. Hvis døra blir stående åpen, eksponerer du ikke bare egen garasje og egen bil for uvedkommende, du åpner også adgang til naboens garasje. Vent til du ser at døra er helt lukket før du forlater garasjen. Noen er også uforsiktige med fjernkontrollen når de er på vei bort fra garasjen, de utløser fjernkontrollen i lomma og garasjedøra åpner seg uten at de vet det. Hvorfor skriver vi om dette her? Fordi det skjer forbausende ofte at garasjedører blir stående på vidt gap.

27.08.2018


• Har du lyst på en ekstrajobb? 

Sandøy Vel trenger noen som kan vaske på Kjennhaug en gang i uka. Ta kontakt med Heidi Rueness på e-post: h.moana@online.no eller SMS 90 12 33 59.


26.08.2018

Veibefaring før vinteren

Folk fra Tvedestrand kommune kommer på veibefaring på Sandøya fredag 31. august. De skal se på behov for veivedlikehold og møte Torbjørn Stensveen som nå overtar ansvar for brøyting og strøing på Sandøya kommende vinter.