Befaring på Flauberg

Befaring 2. april 2019 - Reguleringsplan for Flauberg

I anledning politisk 1.gangsbehandling av reguleringsplan for Flauberg i teknikkutvalget 2. april, vil det gjennomføres en befaring for å se planområdet.

Teknikkutvalget vil ta rutebåten kl. 1645 fra Hagefjordbrygga til Sandøykilen. Oppmøte ved brygga så går vi samlet opp til planområdet på Flauberg.

Alle er velkomne til å delta på befaringen.

For spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Andreas G. Stensland.

 

https://www.tvedestrand.kommune.no/aktuelt/aktuelt/kunngjoringer-og-reguleringsplaner-ute-pa-horing/befaring-2-april-2019-reguleringsplan-for-flauberg.27444.aspx

 

 

Vennlig hilsen

Andreas G. Stensland
Sivilarkitekt MNAL

Prosjektkoordinator            

Flauberg bilde.png
Leder Sandøy Vel