Ledig stillinger i Vestre Sandøya barnehage.

Vestre Sandøya barnehage søker pedagogisk leder/styrer og en pedagog/barnehagelærer (begge stillinger er vikariat).

I Sandøya barnehage er vi tett på naturen og vi bruker den til alt vi kan; til turer, lek, forming, som matfat og for andre små og store opplevelser. Lekeplassen vår er stor og allsidig, og forøvrig har vi både skog og hei, sjø og strand å utfolde oss på. Vi er for tiden åtte barn i gruppa, men flere kommer til i løpet av våren. Vi jobber alltid for å kunne være fleksible, spontane og i stor grad ta barns medvirkning på alvor i hverdagen.

Hvem er du? 

Den vi vil ha med på laget får mulighet til å leke, forme, gå på tur og lære sammen med verdens fineste ungeflokk i et hyggelig, lite lokalsamfunn. Vi har et godt miljø i fellesskap med elever og lærere på skolen, noe vi setter stor pris på. Du må være fleksibel og utøve godt individuelt skjønn. Som person er du omsorgsfull, entusiastisk og varm, og du trives med en ikke altfor fastlagt hverdag hvor vi kan planlegge litt ut fra vær og sesong, samt barnas innspill og interesser. Det er vi små nok til å kunne gjøre, og det er en av våre store fordeler.

Ta kontakt med styreleder Nina N. Hansen på nha034@yahoo.no for spørsmål og søknad, vi gleder oss til å høre fra deg!

Tom Viken