Befaring på Flauberg

I anledning politisk 1.gangsbehandling av reguleringsplan for Flauberg i teknikkutvalget 2. april, vil det gjennomføres en befaring for å se planområdet.

Alle er velkomne til å delta på befaringen.

       

Read More
Leder Sandøy Vel
Gule parkeringskort

Alle som har parkeringskort på Hagefjordbrygga har nå fått utlevert nye gule kort. Det betyr at de grønne kortene ikke lenger er gyldige.
Det er også laget nye ett-års-kort for 2019. De er hvite med blå strek øverst.
Vær OBS på at kommunens parkeringsvakt også kontrollerer vellets parkeringsplasser.

 

Read More
Leder Sandøy Vel
Søppel på Hagefjordbrygga

Sandøy vel har sendt et brev til kommunen hvor vi ber om klarhet i hvem som har ansvar for ettersyn, renhold og vedlikehold av brygge- og serviceanleggene på Hagefjordbrygga. Både brygger, venterom og toaletter er preget av forsøpling, og nå vil vi finne ut hvordan vi kan gjøre forholdene bedre.

Read More
Leder Sandøy Vel
Dialektforskning på Sandøya

Fredag den 19. oktober kl. 18.30 inviterer Sandøya Historielag alle interesserte til en samling med foredrag og samtale om sandøyadialekten. Foredragsholder er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, Gjert Kristoffersen.

Read More
Leder Sandøy Vel