Søgne

Adkomst, transport og natur

- Sandøya har tre offentlige/kommunale brygger - Hauketangen, Haven og Sandøykilen. Disse brukes fortrinnsvis til taxi-/ rutebåt, og til iland- og ombordstigning. Hvis man ønsker å fortøye en båt for kortere tid kan man bruke flytebrygga ved Joker Sandøya Mat, eller de kommunale bryggene hvis man ligger uten hinder for rutebåt/taxibåt.

infoSign_129x97

Overnatting og service

Det er muligheter for handel på Sandøyabesøk, både kunsthåndverk og kolonialvarer. Det er for tiden ikke pensjonat på Sandøya, men for ukesleie m.v. anbefaler vi å ta en titt i Sjøboden på nettsiden her eller på finn.no.

world_map2

Kart

Sandøya ligger i Tvedestrand kommune, som den største av fire store (og hundrevis av små) øyer. Den er uten broforbindelse, og har omtrent 200 innbyggere på vinterstid. Den gamle bebyggelsen ligger i tette klynger innerst i lune bukter, mens nyere hus trekker innover på øya og tilpasser seg terreng, gammel bosetning – og kommunale retningslinjer.
sandoyataarn

Attraksjoner og opplevelser

- Svenskegata er en kort, men flott strekning tett inntil husvegger og hager mellom Vestegårdskilen og Tangebakken.
- Steingjerder snor seg på kryss og tvers gjennom landskapet på øya. Det er litt uvisst hvor gamle disse er og hva som er den opprinnelige hensikten, det fins flere teorier. Uansett er de en imponerende skue.