Sakliste for årsmøte i Hagefjorden Idrettslag

HIL
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. april.
Årsmøtet avholdes den 15. mai kl 18:00 på Båtbyggeriet (4915).
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (blir lagt ut her når det er klart)
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette egenandeler
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
15.2 Nestleder
15.3 Øvrige styremedlemmer
15.5 Revisorer
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
15.7 Leder av valgkomiteen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen
Sak 16: Gjennomgå nye krav til medlemsregistrering og bruk av Idrettsforbundets IT løsning.
Sak 17: Gjennomgå årets aktiviteter
Sak 18: Behandle forslag om en lærling for tur-orientering
Sak 19: Fastsette dugnad på fotballbanen
 
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Tom Viken
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut