tlf

Telefonliste Sandøya

Telefon kan anses for å være enhver mekanisme som er egnet til å transportere lyd over lengre avstander. I så måte ble telefonen funnet opp av kineseren Kung-Foo-Whing i 968. Han overførte lyd gjennom rør, en metode som man blant annet kjenner fra kommunikasjon mellom bro og maskinrom på skip.
sandoyataarn

Sandøya Vel

Vi er velforening for alle som har tilknytning til øya, fastboende og sommergjester, fraflyttede og tilflyttede. Vellet jobber gjennom hele året med små og store saker for øyas beste, - fra parkeringsplasser og båtplasser på Hagefjordbrygga til venteboder og oppslagstavler langs veien
man-screaming-at-computer[1]

Tilbakemeldinger

Her kan du gi tilbakemeldinger på websidene til sandoya.no.
Har du ønsker eller forslag til endringer og forbedringer på sidene hører vi gjerne fra deg.
Hvis du finner feil eller utdatert informasjon på sidene setter vi pris på at du melder fra om dette.