Historielaget

Vedtekter for Sandøya Historielag:

1.
Sandøya Historielag har til formål å verne om og ta vare på historie og kulturminne på Sandøya, redde muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, og spre kunnskap om øyas fortid.

2.
Lagets oppgaver er:
a) Samle og bevare bilder, gjenstander, samt muntlige og skriftlige opplysninger om all slags tradisjon som knytter seg til slekt, arbeids- og næringsliv på øya.
b) Arbeide for å styrke interessen for lokalhistorie ved å gi ut publikasjoner, og publisere lokalhistorisk stoff på Internet.

3.
Medlem av laget er alle som betaler årskontingent. Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

4.
Laget har årsmøte hvert år innen utgangen av mai, og velger da et styre på 5 personer: Leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer. Styret legger fram årsmelding og regnskap til godkjenning på årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent, har stemmerett på årsmøtet.

5.
Dersom laget blir oppløst, går formuen til Sandøy Vel.

Styre sammensetning for 2017/2018:
Anne R. Marcussen            Leder
Jørgen Aargaard
Marit Aass
Sonja May Amundsen
Steinar Thorsen

Lenke til historiske Sandøybilder på Sandøysiden
Lenke til historiske Sandøybilder i Tvedestrand folkebibliotek sin bibliotekkatalog 
(Prøveprosjekt - Har du bilder du vil la oss legge inn ta kontakt med Sonja May Amundsen)

 

| Mer++