Sandøy Vel er det organisatoriske hjertet av Sandøya

Foreningen

Vi er velforening for alle som har tilknytning til øya, fastboende og sommergjester, fraflyttede og tilflyttede. Vellet jobber gjennom hele året med små og store saker for øyas beste, - fra parkeringsplasser og båtplasser på Hagefjordbrygga til venteboder og oppslagstavler langs veien. I tillegg har vellet en rekke faste arrangementer gjennom året, for både voksne og barn. Blant annet hummerfest, sommerbasar, julebord og 17. mai arrangementet er det vellet som står for.
Vellet driver også dennen webportalen samt leier ut traktor og Kjennhaug. Vi holder årsmøte hvert år i april, og medlemsmøter hvis vi har større saker på tapetet. Styret møtes flere ganger i året for å følge opp innkomne saker og aktuelle temaer. Bruk skjema på fanen "Kontakt/Bli medlem" til å melde deg inn.

Styret 2017

Marit Aass (leder) leder@sandoya.no
Rolf Schøning
Steinar Lund  
Sylvi Ramseng Sollie
Jan Helstrand
Heidi Rueness
Bernt Einersen
Ragnvald Zwilgmeyer


Vararepresentanter:

Eyvind Hermansen
Hildegunn Holstvoll
Linn Zwilgmeyer
Christophe Pinck

 

| Mer++