Båtruter

Sørlandets Maritime A/S betjener rute- og taxibåttrafikk på Sandøya. Båten Flink (bildet) brukes fortrinnsvis til ruteavgangene, mens Lyngør II og III brukes til taxi. Merk at Lyngør II og III også brukes til ruter. Informasjon om avganger, priser og tilgjengelighet får man på tlf. 41 45 41 45 hver dag. Merk at det på store utfartsdager kan være lang ventetid på taxibåt. Bestill derfor i god tid. Har noen av passasjerene klager eller bemerkninger ber vi dere kontakte daglig leder.

Flink

For oppdatert ruteinformasjon og andre opplysninger vennligst besøk: 
Link til båtrutene

| Mer++