Årsmøte/Medlemsmøte Sandøya Historielag fredag 9. juni

Erik Munk

Kl. 1900 på Kjennhaug blir det årsmøte med etterfølgende medlemsmøte.

Årets foredrag blir om Erik Munk. Det er Kjell-Olav Masdalen som er forfatteren av boken "Erik Munk, Kriger, lensherre og bondeplager" som kommer for å holde fordraget.

Dette kan man bl.a. lese om boken:

Erik Munk (død 1594) er blitt sjølve sinnbildet på danske lensherrer som utsugde bøndene i Norge og plaga dem nærmest av pur ondskap. Men kanskje fins det andre og bedre forklaringer på hvorfor han agerte som han gjorde, og hvorfor han kom i sterk konflikt med bøndene. Munk var også en dyktig kriger og admiral som skaffa kong Fredrik II mange seirer. Gjennom denne biografien søker forfatteren å forstå Erik Munks liv og gjerninger på hans eiga samtids premisser.

Kjell-Olav Masdalen (født 1948) er utdanna historiker fra Universitetet i Oslo. Han har jobba som arkivar ved Riksarkivet, Oslo byarkiv og Aust-Agder-Arkivet. Fra 2004 til 2015 var han direktør ved Aust- Agder kulturhistoriske senter, der han nå er seniorforsker. Han har skrevet Agders historie 1920-1945, Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - Kommunene (sammen med Liv Mykland), Boka som redda Norge og flere historiske og arkivfaglige artikler.

Kilde: Tanum nettside

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut